Sport i rozrywka

Meru Wireless LAN oferuje drużynom sportowym oraz placówkom rozrywkowym wysokiej jakości rozwiązania tworzące nowe możliwości pozyskiwania dochodu oraz dostarczania niezapomnianych i unikalnych doświadczeń swoim fanom i gościom. Obiekty sportowe i rekreacyjno-rozrywkowe coraz częściej wdrażają infrastruktury bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) by dostarczać usługi głosowe, video oraz transmisji danych na terenie całej placówki oraz w jej okolicy ? od biur po trybuny boisk piłkarskich.

Jak wykorzystać?

Przyśpieszanie kolejek

Wykorzystanie podręcznych bezprzewodowych urządzeń skanujących eliminuje konieczność wykorzystania elektromechanicznych systemów bramek obrotowych przyspieszając całkowity czas obsługi napływających klientów. Bezprzewodowa łączność w czasie rzeczywistym ułatwia wykrywanie duplikatów biletów oraz innych nadużyć. Dodatkowo bezprzewodowe wyposażenie oraz obsługa może być wykorzystana do innych usług bez konieczności re-aranżacji struktury.

Monitoring video

Obsługa obiektu może wykorzystać kosztowne rozwiązania monitoringu video. Wykorzystując samo-formującą się siatkę Meru Enterprise wdrażanie rozwiązań monitoringu okaże się prostsze, szybsze i wymagające znacznie mniej licznej obsługi, nawet w najbardziej surowych środowiskach. Meru WLAN pracuje niezależnie od wykorzystywanego formatu video i technologii kamer tworząc system zdolny pracować z urządzeniami wielu producentów. Monitoring video jest efektywnym narzędziem kontroli masowych imprez czy ruchu ulicznego.

Voice Over WLAN

VoWLAN umożliwia niezawodną i wszechobecną łączność głosową przyśpieszającą obsługę klientów lub ułatwiającą koordynację prac w sytuacjach nagłych. Meru wykorzystuje zaawansowane techniki VoWLAN dostarczając usług na najwyższym poziomie. Dodatkowo, integrując Meru WLAN z istniejącą infrastrukturą, sieć może sprostać rosnącym wymaganiom bez konieczności wdrażania oddzielnych sieci dla usług głosowych.

Cyfrowa sygnalizacja

Cyfrowa sygnalizacja oparta o rozwiązania bezprzewodowe umożliwia dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym w dowolne miejsce objęte zasięgiem eliminując koszty związane z okablowywaniem. Może zostać wykorzystana do kierowania odwiedzającymi, oznakowywania wejść/wyjść oraz jako dodatkowa powierzchnia reklamowa ? a wszystko to zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Dodatkowe źródło zysku

Oferowanie klientom usług room-service dostępnych w dowolnym miejscu placówki podnosi standard i prestiż przedsięwzięcia dostarczając klientom nowych doświadczeń. Zamówienie jedzenia, napojów itp. wprost z miejsca pobytu (np. trybuny stadionu) i odebranie go w wyznaczonym miejscu lub dostarczenie przez pracowników obsługi wynosi zakres tego typu usług na inny poziom.

Najniższe koszty utrzymania

Architektura Meru Virtual Cell WLAN ma niższy współczynnik kosztów utrzymania (w przeliczeniu na koszty całkowite, czy też koszty na jednostkę powierzchni) niż jakakolwiek inna technologia o komórkowym podejściu. System Meru Wireless LAN charakteryzuje się największą pojemnością kliencką dostępną na przemysłowym rynku. Do 30% mniejsza ilość wymaganych urządzeń prowadzi do obniżenia kosztów zakupu i wdrażania oraz zmniejszenia poziomu komplikacji systemu, umożliwiając jego instalację w skróconym czasie. Wymagane jedynie podstawowe planowanie pokrycia prowadzi do uproszczenia wdrażania.

Meru Wireless LAN: Wszechstronnie zaprojektowane

Meru Wireless LAN przezwycięża wszelkie problemy związane z implementacją i zarządzaniem elastycznej infrastruktury o łączonych zadaniach transmisyjnych ? strumieniowania wysokiej jakości obrazu, monitoringu, transmisji głosu i danych. Urządzenia Meru Wireless LAN są kompatybilne ze standardami WiFi, certyfikowane i zaprojektowane do elastycznych przedsięwzięć, by dostarczać wysoką jakość i przepustowość przy 100% niezawodności.