Opieka medyczna

Opieka medyczna jest modelowym przykładem zastosowania rozwiązań bezprzewodowych w kluczowych działaniach dla zdrowia i życia. Wydajne i niezawodne systemy IT pomagają ratować życie dostarczając infrastruktur komunikacyjnych, bezpieczeństwo danych oraz redukując ilość błędów. Analizując wagę danych medycznych, do których dostęp konieczny jest w czasie rzeczywistym, w wielu miejscach naraz, nie trudno zrozumieć dlaczego rozwiązania bezprzewodowe (WLAN) stają się tak szeroko wdrażane w placówkach opieki medycznej. W połączeniu z gwałtownym wzrostem ilości urządzeń wspierających komunikację mobilną powyższe czynniki stanowią o ogólnych korzyściach płynących z rozwiązań bezprzewodowych w służbie zdrowiu i życiu człowieka, dotyczących każdego z nas.

Rozwiązania Meru Mobile Scale zostało zaprojektowane z myślą o szerokopasmowych aplikacjach czasu rzeczywistego, gdzie komunikacja i działanie są kluczowym dla zdrowia i życia zadaniem.

Z myślą o zdrowiu i opiece

  • Płynna i niczym nie zakłócona mobilność bez konieczności ponownej autoryzacji podczas zmiany punktu dostępu zapewnia wzrost produktywności i łatwość adaptacji rozwiązań na przestrzeni placówki, bez względu na jej rozmiar.
  • Bezpieczna komunikacja EMR zgodna z HIPAA oraz JCAHO zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.
  • "All Wireless Hospital" ? elastyczne rozwiązanie spełniające rosnące wymagania stawiane WiFi.
  • Obniżone koszty utrzymania ? prostota zarządzania i wdrażania obniża całkowite koszty związane z inwestycją.

Rozwiązania Meru Networks zogniskowane są na trzech typach placówek o różnych wymaganiach.

Placówki intensywnej terapii

Niosąc pomoc tym, którzy wymagają intensywnej opieki medycznej, placówki te wymagają od swoich infrastruktur bezprzewodowych gotowości na nagłe przypadki i maksymalnej elastyczności. Lecząc najostrzejsze stany w najbardziej nagłych i trudnych przypadkach takie placówki często zatrudniają dużą liczbę pracowników, a ich systemy stanowią rozległe i skomplikowane implementacje wymagające ciągłej i niezawodnej komunikacji, bezproblemowej mobilności, przewidywalnej wydajności i pewności dostarczanych usług. Dostarczanie łączności bezprzewodowej na oddziałach ostrego dyżuru, intensywnej terapii, kardiologicznych blokach operacyjnych czy położnictwie staje się kluczowym zadaniem towarzyszącym opiece medycznej w tego typu placówkach.

Placówki opieki i leczenia stanów przewlekłych

Placówki opieki nad pacjentami z przewlekłymi stanami chorobowymi, w przeciwieństwie do intensywnej terapii, dostarczają opieki w postaci rehabilitacji ruchowej czy kardiologicznej, leczenia urazów przewlekłych, opieki psychiatrycznej, itp. W tego typu miejscach kontakt między obsługą medyczną, a pacjentem jest długoterminowy, a poziom opieki kluczowy dla rehabilitacji pacjentów. Bezprzewodowe urządzenia medyczne, takie jak pomiary telemetryczne, pompy infuzyjne, mobilne komputery, etc. wykorzystywane są by zapewnić maksymalny poziom opieki nad pacjentem. Dzięki urządzeniom mobilnym i przeniesieniu opieki ?do łóżka pacjenta? możliwym stało się ograniczenie ilości błędów poprzez dostarczanie najświeższych informacji poprzez bezpieczne środowisko bezprzewodowe.

Placówki ambulatoryjne

Tego typu placówki dostarczając opieki na poziomie diagnostyki, profilaktyki, kuracji, czy rehabilitacji stawiają infrastrukturom sieciowym wymogi zbliżone do placówek intensywnej terapii bez silnego nacisku na nagłość leczonych przypadków. Członkowie obsługi medycznej często przemieszczają się między tymi placówkami, a placówkami intensywnej terapii ? technologia Meru łączy tego typu placówki oferując nieprzerwaną mobilność w najbardziej wymagających środowiskach.

Korzyści płynące z technologii Meru Wireless LAN

E(z)RF eliminuje konieczność planowania wykorzystywanych kanałów transmisyjnych. Wysokie zagęszczenie klientów sieci bezprzewodowych w placówkach opieki medycznej czy specyficzny rozkład pomieszczeń w budynkach z licznymi przestrzeniami zamkniętymi (np. blokami operacyjnymi, laboratoriami, itp.) tworzą trudne środowisko rzucające specjalistom sieci WLAN wiele wyzwań. Meru eliminuje problemy połączeń poprzez technologię Virtual Cell, umożliwiając dowolny rozkład punktów dostępowych, zapewniając przez to pełne pokrycie i niezawodną komunikację.