Edukacja

Niezawodne i wydajne sieci bezprzewodowe w szkołach przyszłości już dziś!

Modernizacja pracowni komputerowych i prowadzonych w nich zajęć stawia przed sieciami bezprzewodowymi w szkołach coraz to większe wymagania. Budowa sieci bezprzewodowej, która w pełni ziszcza model nauki i zdobywania wiedzy w XXI wieku może okazać się nie lada wyzwaniem. Dziś niewystarczające okazuje się zapewnienie bezprzewodowego dostępu do takich usług jak e-mail czy www ? wymogiem staje się niezwłoczny dostęp do sieci w zatłoczonych klasach, zwiększona pojemność kliencka, duża przepustowość mogąca sprostać wymaganiom szerokopasmowych, multimedialnych aplikacji oraz niezawodna łączność.

Bezprzewodowe rozwiązania XXI wieku w szkolnictwie wyższym.

Tworzenie bezprzewodowych sieci dotrzymujących kroku w rozwoju i spełniających wymogi mobilności na terenie uczelnianych kampusów może okazać się nie lada wyzwaniem. Dziś niewystarczającym staje się dostęp do podstawowych usług sieci Internet, takich jak e-mail. Użytkownicy oczekują co raz więcej od wykorzystywanych rozwiązań ? niezawodności, wysokiej wydajności, współpracy z narzędziami czasu rzeczywistego z dowolnego punktu leżącego w obszarze sieci. Jak również dostępności wszystkich tych usług z coraz większej ilości urządzeń.

EDUKACJA XXI wieku wymaga nowatorskiego podejścia do pojęcia mobilności bezprzewodowej.

Rozwiązania bezprzewodowe 4-tej generacji. Łącząc scentralizowane zarządzanie i bezpieczeństwo z szeroko pojętą koordynacją i kontrolą, rozwiązania Meru 4-ej generacji spełniają najsurowsze wymogi związane z implementacją, zarządzaniem i rozwojem sieci bezprzewodowych.

Rozwiązania Meru koordynują transmisję, by możliwie zmniejszyć kolizje i umożliwić większe zagęszczenie klientów prowadząc do maksymalnej wydajności. Poprzez tę unikalną architekturę punkty dostępowe Meru tworzą jednolitą strefę pokrycia sygnałem. Zamiast oddzielnych komórek dostarczają niezakłóconą mobilność zmniejszając przy tym poziom skomplikowania i koszty planowania wykorzystywanych częstotliwości.

Żadna inna architektura nie czyni Wi-Fi tak prostą i niezawodną technologią.

Zalety Meru:

  • Szybkie wdrażanie ? brak konieczności planowania wykorzystywanych częstotliwości ułatwia wdrażanie i zarządzanie.
  • Obniżone koszty utrzymania ? do 30% mniejsza liczba punktów dostępowych, okablowania i kosztów instalacyjnych.
  • Zabezpieczenie inwestycji ? 100% kompatybilność wsteczna zapewnia pełne wsparcie dla klientów standardów 802.11a/b/g/n.
  • Elastyczne bezpieczeństwo z detekcją urządzeń nieautoryzowanych.
  • Przewidywalna wydajność.