Rozwiązania klasy Enterprise

Korporacje szybko wykorzystują zalety zunifikowanych sieci dla przesyłu głosu i danych. Jednocześnie bezprzewodowa mobilność gwałtownie zyskuje popularność jako sposób na podniesienie produktywności poprzez dostęp do zasobów sieci z dowolnej lokalizacji. Jako innowacyjny lider bezprzewodowych infrastruktur sprzyjających mobilności, Meru Networks jest jedyną firmą dostarczającą bezpieczne i wydajne produkty o wysokiej jakości dla sieci, w których wykorzystuje się głos i aplikacje szerokopasmowe.

Bezprzewodowa praca w sieci przekształca środowisko miejsca pracy poprzez umożliwienie dostępu do wcześniej nieosiągalnych bezprzewodowo zasobów. Mobilność w miejscu pracy jest teraz strategiczną zaletą dla wszelkiego rodzaju działalności biznesowej. Organizacje IT napotykają na coraz to nowe wyzwania, których sprostanie jest wymogiem spełnienia ciągle rosnących oczekiwań płynących ze strony rynku. Należy do nich integracja telefonii, wysoce wydajny przesył danych i obrazu, wspierany przez szeroki wachlarz nowych aplikacji, jednocześnie utrzymując wysoki poziom bezpieczeństwa tak istotny w dzisiejszych sieciach bezprzewodowych.

Szczebel mobilności klasy Enterprise wymaga:

  • Elastyczności dla dużych gęstości i pojemności danych głosowych i tradycyjnych danych informatycznych.
  • Rozszerzalnej architektury zapewniającej możliwość sprostania rosnącym wymogom.
  • Wydajności z rzetelnym dostępem dla wszystkich klientów.
  • Bezpieczeństwa kluczowych danych dla biznesu.
  • Prostego wdrażania Plug&Play do istniejących infrastruktur.
  • Zredukowania kosztów i złożoności wdrażania i zarządzania.

Meru Networks jest liderem w dostarczaniu mobilnych infrastruktur dla usług VoIP, danych oraz aplikacji wykorzystujących obraz video. Sieci Meru zapewniają wysoką wydajność i bezpieczne połączenia, uproszczone wdrażania i niewymagając zarządzanie. Meru Networks jest ogniwem łączącym aplikacje biznesowe z zarządzanymi przez nie zasobami . Technologia Meru zapewnia bezproblemową pracę infrastruktury Enterprise ? jest tak skonstruowana, by sprostać wymaganiom stawianym przez szerokopasmowe aplikacje czasu rzeczywistego, gdzie jakość dostarczanych usług jest czynnikiem kluczowym.

Meru Networks stanowi o standardzie usług w infrastrukturach bezprzewodowych dostarczając nieprześcignionej wydajności, video wysokiej rozdzielczości i telefonii o jakości zbliżonej do standardowych połączeń głosowych. Opatentowana i odznaczona nagrodami architektura Meru Air Traffic Control(tm) została zaprojektowana w sposób unikatowy, zapewniając niezakłócone mobilne połączenia przy wsparciu dla dużego zagęszczenia klientów. Wydajność i pojemność sieci mogą koegzystować z jakością usług VoIP, a wszystko to dzięki algorytmom Meru Networks.

Korzyści płynące z technologii Meru Wireless LAN

Inne architektury bezprzewodowe skupiają się na prostocie wdrażania i centralnym zarządzaniu punktami dostępowymi. Takie podejście to konieczność, lecz realizacja powyższych celów nie jest wystarczająca. Głównym wyzwaniem jest dostarczanie niezawodnej łączności bezprzewodowej o wysokiej jakości, podnoszącej jakość oferowanych usług i redukującej ilość możliwych błędów w kontekście zarządzania, interferencji i i jakości usług (QoS) w zagęszczonym środowisku bezprzewodowych sieci Wi-Fi obsługującej klientów głosowych jak i tych korzystających z tradycyjnych danych informatycznych. Meru zrealizowało powyższe podejście za pomocą swojego Systemu.

Zaprojektowane, by dostarczać najwyższą jakość.

Opatentowana technologia Meru Air Traffic Control dostarcza kontrolowanej jakości usług (QoS), przewidywalną wydajność oraz mobilność bez utraty połączenia, rzetelnie i stabilnie wspierając naziemną instalację bezprzewodowymi usługami (w tym VoIP). Trzydzieści jednoczesnych połączeń (na każdy z punktów dostępowych) jest wynikiem przewyższającym inne produkty WLAN o 500%. Meru WLAN System współpracuje ze wszystkimi standardowymi klientami Wi-Fi oraz telefonami 802.11 pracującymi w trybach single i dual-mode.

Niezawodne połączenia przy dużym zagęszczenie klientów.

Z systemem Meru Wireless LAN dostęp bezprzewodowy do szeroko rozległych segmentów sieciowych połączony z komunikacją VoIP czasu rzeczywistego stanie się mniej podatny na czynniki będące efektem fizycznej aranżacji i organizacji przedsięwzięcia. Technologia Meru Air Traffic Control zyskuje na wartości wraz ze wzrostem ilości użytkowników bezprzewodowej infrastruktury i rozszerzeń wykorzystywanych aplikacji opartych na urządzeniach PDA.